Trifolium stellatum Stern-Klee Schmetterlingsblütler - Fabaceae Information: Wikipedia


10.4.17 bei Buccheri, Iblei Sizilien
 


Mitte April 16   Elba
 


21.4.09  Elba
 


21.4.09  Elba
 


Ende Mai 2013   Elba